Custom Search

Sunday, June 14, 2009

Hajnali háztetők #1

I borrowed the title from a Hungarian movie Hajnali háztetők (Roofs at Dawn).
A Hajnali háztetők címet egy magyar filmtől kölcsönöztem.

These days I just can't sleep for some reason (those friends who read my private blog on Facebook or MySpace know why...) and this morning I woke up around 5 o'clock, which is not normal for a Sunday, is it?
Ezekben a napokban valahogy nem tudok aludni (azok a barátaim, akik olvassák a privát blogomat a Facebookon vagy a MySpace-en, tudják, miért...), és ma reggel 5 körül ébredtem, ami nem normális dolog egy vasárnap, nemde?

I was thinking about going out for a walk, to catch some nice moments of these early hours, but was too tired for that. So I just looked out of the window and saw the Sun rising above the roofs. I am staying now in a loft apartment, and the only view I have is some roofs, including the Hotel Royal.
Gondoltam arra, hogy elmenjek sétálni egyet, és elkapjak pár szép kora reggeli pillanatot, de túl fáradt voltam. Így hát csak kinéztem az ablakon, és a Nap éppen akkor emelkedett a tetők fölé. Egy tetőtéri lakásban lakom; egyetlen kilátás néhány háztetőre esik, köztük a Royal Szállodáéra.

DSCN3197_edited1 comment:

Per Stromsjo said...

Very simple composition, still quite interesting. I like those two large segments, bright sky and dark roofs and the intricate details that separate them. Well done.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...