Custom Search

Thursday, August 23, 2007

At the Blaha

At the Blaha (Blaha Lujza tér), in the heart of Budapest, amongst trams, subway, cars, neon billboards, boring modern office buildings, one can find real treasure, like the New York Cafe.
A Blahán, Budapest szívében, villamosok, metró, autók, neon hirdetőtáblák és unalmas modern irodaházak között igazi kincsekre is bukkanhatunk, mint a New York Kávéház.

Another nice building is actually used as an office building, some authority, I forgot what.
Egy másik szép épületet valójában irodaépületként használnak, valamilyen hatóság, elfelejtettem, micsoda.

That's where I took the first photo of this post.
Ennek a bejegyzésnek az első képét itt készítettem.

Wrought iron door

Painted ceiling

Painted ceiling

1 comment:

claude said...

Very beautiful Andrea ! I like very much !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...