Custom Search

Friday, March 12, 2010

Get engaged

Dobd be magad!I have no connection to the makers of this video, and obviously it is an advertisement, emphasizing some of the nicer sides of Budapest and Hungary, surely not showing down points, like inflation, corruption and so on - but where on this planet don't they have such things?
Nekem semmi kapcsolatom sincs a videó készítőivel, és nyilvánvalóan ez egy hirdetés, amely kihangsúlyozza Budapest és Magyarország néhány értékét, és biztosan nem mutatja be a rosszabbik oldalát,  mint infláció, korrupció és hasonlók - de ezen a bolygón hol nem léteznek ilyesmik?

The point is the effort and intention to continuously make things better, and this is what one is invited to, by this video.
A lényeg az arra tett erőfeszítés és szándék, hogy folyamatosan jobbá tegyünk dolgokat; erre ösztönöz a videó.  

Having been lived in 5 European big and rich cities, revered and envied so much by many Hungarians, I have not yet seen such a vibrating, pulsing and alive place where you can almost feel the good vibes, a special atmosphere, the presence of arts and culture, penetrating through your skin, as Budapest - despite all the difficulties and problems.
Éltem már 5 gazdag, sok magyar által csodált és irigyelt európai nagyvárosban, de nem láttam még egy annyira vibráló, lüktető és életteli helyet, ahol szinte érzed, amint a jó energiák, a különleges atmoszféra, a művészetek és kultúra jelenléte szinte áthatol a bőrödön keresztül, mint Budapesten - minden nehézség és probléma ellenére.

And that is to value and cherish.
És ez értékelendő, megbecsülendő. 

Viva Budapest!

Share/Bookmark

www.andreagerak.com
Do you like to travel? Would you love to?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...